naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Drie weken hinder op A12 ter hoogte van Puurs

vr 24 maart 2017
Vanaf 2 mei 2017 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de A12 in Puurs. Vanaf volgende week maandag 27 maart beginnen de voorbereidende werken naast de A12. Tot begin mei is er dus nog geen hinder voor het verkeer op de A12. De werken zullen drie weken duren.

De hinder voor het verkeer blijft daarbij beperkt tot het innemen van 1 rijstrook en het over versmalde rijstroken rijden ter hoogte van de werfzone.

Vernieuwing koker Meerloop en aanleg parallelweg

Ter hoogte van de De Buisseretlaan stroomt de beek Meerloop onder de A12 door in een koker.
Aangezien de huidige koker aan vernieuwing toe is en te klein is om een hoger debiet aan te kunnen, wordt deze vervangen door een nieuwe koker met een grotere diameter. De werken gebeuren in nauwe samenwerking met verschillende nutsmaatschappijen en met de beheerder van de waterloop, Polder Vliet en Zielbeek.
 
Gelijktijdig met het vernieuwen van de koker zal AWV ook een kort stuk parallelweg aanleggen naast de A12 in de richting van Brussel. De parallelweg dient ter ontsluiting van een perceel naast de A12 en zal aansluiten op de De Buisseretlaan. De rechtstreekse toegang van het perceel naar de A12 verdwijnt dan. De ingreep zal de verkeersveiligheid langs de A12 verhogen.
 

Fasering en hinder

Vanaf maandag 27 maart beginnen de voorbereidende werken langs de A12 en wordt er gestart met het uitdiepen van de Meerloop langs de kant van Willebroek. Deze werken zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer op de A12. Dat is pas het geval vanaf 2 mei.
 
Om de hinder te beperken worden de werken aan de koker uitgevoerd in drie fases van telkens een week. In de eerste fase (vanaf 2 mei) wordt er gewerkt op de middenberm van de A12, in fase 2 (vanaf 8 mei) op de kant richting Brussel en in fase 3 (vanaf 15 mei) op de kant richting Antwerpen.
 
Tijdens fase 1 moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. In fase 2 en 3 moet het verkeer op de kant waar er gewerkt wordt eveneens over twee versmalde rijstroken. In de andere richting zijn dan alle drie de rijstroken beschikbaar.

De werken aan de parallelweg naast de A12 zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer.

Op de website van het agentschap kan u de aparte kaarten per fase bekijken en downloaden. 

 

Nieuwsoverzicht
wegen en verkeer

Openingsuren & contact

communicatie

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 66
e-mail
communicatie@puurs.be