naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken verkaveling Tashorik - update 20 mei 2016

vr 20 mei 2016
De eerste werken aan de buffervijver tussen A12 en Schaafstraat zijn uitgevoerd. Ook in de verkaveling heeft de aannemer (DCA) een groot deel van de grachten gegraven en de teelaarde van het toekomstige wegtracé weggenomen.

In de week van 23 mei wordt de bemaling geplaatst om vanaf 6 juni riolering te kunnen plaatsen. Het eerste bemalingswater wordt nog op de RWA van de Schaafstraat aangesloten omdat de buizen naar de buffer (en vanaf de buffer naar de A12) ook nog moeten geplaatst worden. Na de rioleringswerken wordt de structuur van de baan aangelegd (goten en borduren) waarna de nutsleidingen worden ingewerkt.

 

30 april 2016
De startdatum voor de aanleg van de verkaveling is vastgesteld op dinsdag 3 mei 2016. Aannemer DCA uit Beerse zal rond die periode beginnen met de grondwerken van de regenwaterbuffer en het toekomstige speelbos tussen Schaafstraat en A12. Kort daarna starten de rioleringswerken in de verkaveling zelf. De aannemer krijgt 100 werkdagen om dit project te realiseren.

In augustus zullen de nutsmaatschappijen een tiental dagen de tijd krijgen om hun kabels en leidingen in de nieuw aan te leggen wegen te plaatsen. Daarna werkt aannemer DCA de verkaveling verder af. Tegen eind 2016 kunnen de kavels dan te koop aangeboden worden.

Bereikbaarheid van perceelsgrachten
De perceelsgrachten die behouden, verlegd of aangelegd worden tussen de nieuwe straat en de (kleine) Schaafstraat zullen voor de helft mee verkocht worden, de andere helft van de gracht en een vlakke strook van 1m blijven bij het openbaar domein. Op die manier blijven deze grachten toegankelijk voor onderhoud en inspectie. In de verkavelingsvoorschriften en de aktes wordt opgenomen dat de grachten in hun natuurlijke vorm moeten behouden blijven (bv. geen damwanden). De huidige gracht aan de kant van de De Buisseretlaan en tegen de garage zal wel mee verkocht worden. Deze wordt tijdens de werken wel geruimd en waar nodig verbreed.

Uitbreiden van de buffercapaciteit
Aangezien er aan de noordelijke kant van de waterbuffer nog ruimte binnen het gemeentelijk domein is, zal de buffer in die richting uitgebreid worden.

Nieuwsoverzicht