jeugdraad

Ook kinderen en jongeren hebben in de gemeente Puurs iets te zeggen. De burgemeester en zijn schepenen vinden het belangrijk dat de Puurse jeugd het plaatselijke jeugdbeleid mee inkleurt.

Hiervoor is de jeugdraad er. Jaarlijks voorzien we een 6-tal bijeenkomsten waarop er informatie wordt uitgewisseld en de jeugdraad advies geeft aan het gemeentebestuur. Het is ook een plek waar jongeren en jeugdverenigingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. De jeugdraad is het inspraakorgaan bij uitstek voor de jeugd van Puurs.

Kan ik de jeugdraad volgen of lid worden?
Elke geïnteresseerde jongere is welkom op de vergaderingen en acties van de jeugdraad. Verder zit er vanuit elke jeugdvereniging een vertegenwoordiging in deze raad. Je kan de jeugdraad ook volgen via facebook (https://www.facebook.com/JRPuurs)

Iedereen tussen de 16 en de 30 jaar kan de jeugdraad volgen. De jeugdraad verkiest jaarlijks een bestuur en voorzitter onder zijn leden die de dagelijkse leiding over de jeugdraad op zich nemen. Met vragen of suggesties voor de jeugdraad kan je ook steeds terecht bij jeugd@puurs.be

Werkgroepen
Als er een specifiek onderwerp is waar jongeren of jeugdverenigingen over willen discussiëren of een advies willen geven aan het gemeentebestuur rond een bepaald thema dan kan dat. De jeugdraad kan dan een werkgroep opstarten waar enkel de daarin geïnteresseerde jongeren kunnen deelnemen.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 76 01
e-mail
jeugd@puurs.be