algemeen directeur

De algemeen directeur, Raoul Paridaens, heeft de volgende hoofdtaken:

  • De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De algemeen directeur organiseert de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen die de gemeenteraad vaststelt.
  • De algemeen directeur is hoofd van het personeel, neemt de beslissingen op het vlak van kortlopende aanstellingen en dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De algemeen directeur speelt mee een rol in uitstippelen van het strategisch beleid van de gemeente en vooral dan wat betreft de interne aspecten.
  • De algemeen directeur is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De algemeen directeur bewaakt samen met de financieel directeur de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De algemeen directeur beheert de gemeentekas.
  • De algemeen directeur vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

Openingsuren & contact

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
e-mail
raoul.paridaens@puurs.be