senioren, gezondheid en personen met een beperking

Puurs wil een sociale gemeente zijn op ieders maat en wil de senioren, net als alle andere inwoners, zo goed mogelijk een antwoord bieden. Deze dienst zet zich in voor een kansrijke en leefbare samenleving voor iedereen. Het is de opdracht van de dienst om bij te dragen tot de ontwikkeling en coƶrdinatie van lokale beleidsmateries die te maken hebben met senioren, gezondheid, personen met een beperking en toegankelijkheid en het lokaal sociaal beleid in samenwerking met het OCMW.

De consulent senioren en samenleven is het aanspreekpunt voor deze groepen zodat ze maximaal betrokken worden bij het beleid.

De consulent senioren en samenleven:

  • is aanspreekpunt voor alle Puurse senioren
  • is een informatiebron voor seniorenzaken
  • vervult een brugfunctie tussen beleid en senioren
  • volgt mee de uitvoering van de beleidsplanning ivm senioren samen met de seniorenadviesraad
  • zorgt voor de inhoudelijke en de logistieke ondersteuning van de seniorenadviesraad
  • organiseert samen met lokale dienstencentra vorming en informatie
  • volgt het gezondheidsbeleid op
  • legt contacten met plaatselijke welzijnsvoorzieningen en wil samenwerking en communicatie tussen alle betrokken actoren bevorderen
  • werkt initiatieven of projecten uit met partners uit het werkveld

Openingsuren & contact

adres
Kloosterhof 12870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 29
e-mail
senioren@puurs.be