secretariaat

Het secretariaat staat in voor:

  • opmaak agenda en uitwerken notulen vergaderingen college van burgemeester en schepenen
  • opmaak agenda en uitwerken en uitwerken notulen vergaderingen gemeenteraad
  • opmaak agenda en uitwerken besluiten gemeenteraadscommissies
  • opmaak agenda en uitwerken notulen algemeen directeur beslissingen
  • installatie gemeenteraad bij verkiezingen en verkiezing OCMW-raadsleden en leden politieraad
  • overzicht mandaten in adviesraden en bestuursorganen (intergemeentelijke verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, AGB's, ...)

Daarnaast neemt de dienst ook een aantal taken op ter ondersteuning van de administratie van de organisatie, bijvoorbeeld de (digitale) dispatching van de briefwisseling en alle postfrankeringen en het beheer van de verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid en voertuigen.

Alle briefwisseling moet je richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs of per mail : secretariaat@puurs.be

Openingsuren & contact

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 73
e-mail
secretariaat@puurs.be