personeel

De personeelsdienst heeft een interne, ondersteunende opdracht met twee belangrijke taken:

  1. personeelsbeheer;
  2. Mens- beleid.

Het personeelsbeheer bestaat in de eerste plaats uit de administratieve verwerking van de individuele personeelsdossiers van 360 medewerkers. Samen met het sociaal secretariaat, is de personeelsdienst verantwoordelijk voor de berekening van de lonen en de vergoedingen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar de medewerkers alle informatie kunnen krijgen over hun persoonlijk dossier, rechten en plichten en individuele vragen.

Het Mens-beleid omvat alle aspecten voor een geïntegreerd en strategisch beleid met als doel het aanbieden van 'werkbaar werk'. Werkbaar werk is immers de basis voor inzetbaarheid van medewerkers, niet alleen kwantitatief (langere loopbanen), maar ook kwantitatief (de juiste competenties om de organisatiedoelstellingen te bereiken). Werkbaar werk leidt niet tot (problematische) werkstress, houdt het evenwicht met het privéleven, biedt voldoende leerkansen en regelmogelijkheden (autonomie) en blijft motiverend.

De personeelsdienst besteedt ook veel aandacht aan het onthaal, de ontwikkeling en de groei van de medewerkers tijdens hun tewerkstelling. De dienst is verantwoordelijk voor de vorming van het personeel en begeleidt de organisatie bij de periodieke functionerings- en evaluatiegesprekken. 

Openingsuren & contact

adres
Hoogstraat 342870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 84
e-mail
personeel@puurs.be