lokale economie

Om onze positie als werkverschaffend, economisch knooppunt verder uit te bouwen en te optimaliseren, kan ondernemend Puurs terecht bij Wouter De Clercq, de ambtenaar lokale economie en wonen. Hij geeft invulling aan de gemeentelijke regiefunctie inzake lokaal economisch beleid. Door op een structurele manier contacten uit te bouwen met de ondernemers en marktkramers kan beter worden gevat wat in de economische sector leeft en kan de dienstverlening vanuit de gemeente op de concrete noden van de Puurse ondernemers worden afgestemd.

Zelfstandigen, marktkramers en ondernemingen kunnen er terecht voor een afhandeling van vergunningen, vragen rond bedrijfsruimtes en communicatie bij werken. De ambtenaar lokale economie is het aanspreekpunt en de facilitator voor ondernemend Puurs en is ook de markleider voor de wekelijkse markt.

De woonambtenaar is de regisseur voor alles wat zich op het gebied van huisvesting en woonbeleid in de gemeente Puurs afspeelt. Hij treedt op als referentiepersoon 'wonen' binnen de gemeentelijke diensten en is het centrale aanspreekpunt voor de lokale huisvestingsmaatschappijen. Zo wordt het gemeentelijk woonbeleid in samenwerking met de diverse partners opgemaakt, uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurd. De ambtenaar wonen faciliteert het lokaal woonoverleg met alle lokale woonactoren, coördineert de cluster wonen binnen het lokaal sociaal beleid, ontwikkelt projecten en acties in samenwerking met diverse partners en draagt zorg voor een optimale interne communicatie- en informatievoorziening binnen de sector wonen. Bovendien staat hij in voor de opvolging van het leegstandsregister. Op die manier wil het bestuur de woonkwaliteit in de gemeente bewaken en bevorderen.

Openingsuren & contact

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 61
e-mail
lokaleeconomie@puurs.be