jeugd, onderwijs en kinderopvang

De dienst jeugd, onderwijs en kinderopvang is er voor alle kinderen, jongeren en ouders. Deze dienst verzamelt alles wat de gemeente aan te bieden heeft met betrekking tot de jeugdige doelgroep. 

We voeren een vrijetijdsbeleid waarbij een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren voorop staat. Zo ondersteunen we alle jeugdverenigingen in de gemeente zowel financieel als met raad en daad, zorgen we voor inspraak via de jeugdraad en voorzien we tijdens vakanties een waterval aan toffe activiteiten voor kinderen en jongeren.

 

We voeren een opvangbeleid waarbij we opvangmogelijkheden voorzien voor kinderen vanaf hun geboorte tot deze 12 jaar zijn. Met de Oogappel voorzien we voorschoolse opvang voor baby’s en peuters bij onthaalouders. Eens de kinderen naar school gaan, biedt De Sloeber elke schooldag opvang  zowel voor als na de schooldag.

 

We voeren een flankerend onderwijsbeleid.  Hier zetten we aan de hand van een overeenkomst met alle secundaire scholen van Puurs sterk in op bewustmaking rond het verkeer. Daarnaast ondersteunen we de scholen zowel financieel als logistiek.

 

We voeren een jeugdwelzijnsbeleid waarbij het informeren en ondersteunen van kinderen, jongeren en ouders in het  (op)groeiproces voorop staat. We bouwen aan een regionaal Huis van het Kind dat een heleboel organisaties en diensten bijeenbrengt om ouders, kinderen en jongeren beter te informeren en te ondersteunen in alle aspecten van het jong zijn. Van opvoedingsondersteuners waar je allerhande vragen aan kan stellen rond de opvoeding van je kind tot jongerenadviseurs waar jongeren die met vragen zitten, komen hier samen.

Openingsuren & contact

adres
Fortbaan 92870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 01
e-mail
jeugd@puurs.be