financiën

De dienst financiën speelt een cruciale rol bij de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid van het lokaal bestuur (Gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf).

De dienst staat onder leiding van de financieel directeur en werkt nauw samen met de strategisch coördinator die zorgt voor de afstemming van de beleidsmatige en financiële planning.

De dienst financiën heeft als kerntaken:

  • ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van de meerjarenplannen en de jaarlijkse budgetten
  • opstellen van de jaarrekeningen
  • voeren van de boekhoudingen volgens de wettelijke vereisten en de bijhorende fiscale verplichtingen
  • opstellen van financiële rapporten, kostprijsberekeningen en analyses
  • uitbouwen van een gebalanceerde beleggings- en kredietportefeuille
  • financiële adviesverlening geven aan het managementteam en alle andere diensten van het lokaal bestuur
  • controle uitvoeren op de wettelijkheid van de uitgaven en ontvangsten
  • opstellen van de belastingkohieren
  • invorderen van de gemeentebelastingen en de retributies voor geleverde diensten
  • controle uitvoeren op de tarifering van de gemeentesubsidies en de uitbetaling ervan

Voor informatie over de personenbelasting van de FOD Financiën dien je contact op te nemen met de dienst directe belastingen van Puurs:

A tot Z

Openingsuren & contact

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 50
e-mail
financiele.dienst@puurs.be