brandweer

Het doel van de brandweer is het continu beschermen van mensen, dieren, goederen en milieu tegen brand, ongevallen en natuurgeweld in een werkomgeving waarin snelheid, professionalisme en klantgerichtheid centraal staan.

De taken van de brandweer zijn, afhankelijk van de beschikbare middelen van de brandweerdienst:

  • brandbestrijding
  • brandpreventie
  • gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of de privésector bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen, van welke aard deze gebeurtenissen ook zijn
  • reddings- en beveiligingsopdrachten

 

Alle info over het brandweerkorps en de hulpverleningszone vind je op www.brandweerzonerivierenland.be

Openingsuren & contact

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
015 28 02 80
e-mail
info@bwzr.be