cultuurraad

De cultuurraad bevordert de cultuurspreiding, vorming en het vrijetijdsaanbod. Zij adviseert het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden en helpt mee de acties die in het beleidsplan zijn opgenomen, uit te voeren. Samen met de cultuurdienst zet de raad talrijk­e activiteiten op poten.

Tweejaarlijks reikt de cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur een cultuurprijs uit aan bijzonder verdienstelijke personen, verenigingen of projecten. Lid worden van de cultuurraad kan door een aanvraag in te dienen bij de cultuurdienst via een eenvoudige brief.

Het dagelijks bestuur komt doorgaans één keer per maand samen (met uitzondering van juli, augustus en december).

De cultuurraad is samengesteld uit:

 • een voorzitter
 • een secretaris
 • één afgevaardigde van elke culturele vereniging of organisatie die werkt met vrijwilligers
 • één afgevaardigde van elke culturele organisatie of instelling die werkt met beroepskrach­ten
 • deskundigen / geïnteresseerden inzake cultuur

De cultuurraad bestaat uit verschillende werkgroepen.

 • werkgroep erfgoed
  De werkgroep erfgoed houdt zich bezig met de organisatie van de jaarlijkse open monumentendag, open kerken dag en evenementen waar erfgoed een belangrijk item is. Daarnaast geven ze advies rond erfgoed in de gemeente. Er is ook een redactieraad binnen deze werkgroep. Zij zorgen dat erfgoed aanbod komt in Puur-magazine.
 • werkgroep bibliotheek
  De bibliotheek in al zijn facetten komt aan bod in deze werkgroep. Ze ondersteunen de bibliotheek met de organisatie van activiteiten, zoals de jeugdboekenweek, de bibliotheekweek en de literaire ontbijten. Daarnaast geven ze ook advies.
  http://puurs.bibliotheek.be/pagina/werkgroep
 • werkgroep film
  Deze werkgroep stelt samen met het cc de filmprogrammatie samen van cc Binder. Ze zorgen voor een mooie mix van populaire en cultfilms.
 • werkgroep ontwikkelingssamenwerking
  Deze werkgroep adviseert het bestuur inzake thema’s rond Noord-Zuidwerking. Daarnaast organiseren ze allerlei activiteiten rond dit thema.