college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college beschikt over een algemene uitvoeringsbevoegdheid en dit zowel voor opdrachten van algemeen als van gemeentelijk belang:

 • algemeen belang: dit zijn taken die wettelijk aan het college zijn toegewezen:
  • het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
  • de leiding van de gemeentewerken
  • afwijkingen toestaan in verband met de wekelijkse rustdag
  • vergunningen afleveren voor loterijen
  • de registers van de burgerlijke stand opmaken
  • het archief bewaren
  • de uitvoering van beslissingen van hogere overheden
 • gemeentelijk belang:
  •      de gemeenteraad voorbereiden
  •      de beslissingen van de gemeenteraad uitvoeren
  •      voor het dagelijks bestuur van de gemeente instaan

Het college heeft ook een aantal andere bevoegdheden die specifiek zijn toegewezen door artikel 57 van het gemeentedecreet of andere wettelijke of decretale bepalingen.

In onderling overleg krijgt elke schepen een aantal bevoegdheden om te coördineren en op te volgen. De beslissingen worden echter altijd gezamenlijk genomen.

Het college vergadert doorgaans elke maandagavond. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Als je de burgemeester of één van de schepenen wenst te spreken, kan je terecht tijdens hun zitdagen.