bijzonder comité voor de sociale dienst

De beslissingen met betrekking tot de maatschappelijke dienstverlening worden genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité vergadert maandelijks en bestaat uit 5 raadsleden, de OCMW-voorzitter en het diensthoofd van de sociale dienst. De algemeen directeur kan deze vergaderingen bijwonen, indien hij dat wenst.

De zittingen van het BCSD verlopen achter gesloten deuren.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 15 11
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
socialedienst@puurs.be