belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 27 maart 2017
Datum van publicatie: 30 maart 2017