Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur gemeente en AGB Puurs

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 19 december 2016
Datum van publicatie: 27december 2016