retributie voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 
Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 19 december 2016
Datum van publicatie: 27 december 2016