milieuvergunning I, II en III aanvragen

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jçuw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.

Hoe aanvragen

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, hebt je een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 3?
  Dan ben je enkel verplicht om dit te melden via een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van jouw milieuvergunning?

 • Neem contact op met jouw gemeentelijke milieudienst.
 • Via het digitale eMIL-loket, kan je jouw aanvraag of melding online voorbereiden en jouw gegevens meteen valideren. Je moet daarna jouw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als jouw milieuvergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be