belasting op het afleveren van administratieve stukken

In de fiscale verordening vind je onder meer de tarieven voor

  • identiteitskaarten
  • identititeitsstukken
  • identititeitsbewijzen
  • trouwboekjes
  • paspoorten
  • rijbewijzen

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 21 december 2015
Datum van publicatie: 23 december 2015