PWA Puurs - Sint-Amands

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Meer info

vzw PWA Puurs - Sint-Amands
Sociaal Huis
Palingstraat 48 - 2870 Puurs
tel. 03 890 15 88
fax : 03 890 15 90
ronny.vanherck@puurs.be

Openingsuren
- alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u behalve op woensdag
- in de namiddag op afspraak behalve op woensdag