vergunning nieuwe verkaveling of verkavelingswijziging

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig wanneer je een stuk grond wilt verdelen in twee of meer loten met het oog op de bouw van een woning op minstens één van de delen. Je kunt ook wijzigingen aanbrengen aan de bestaande verkavelingsvoorschriften.

Voorwaarden

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet je eigendom volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark).

Hoe aanvragen

Voor je een dossier binnenbrengt met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning  kan je het voorontwerp (gemaakt door een landmeter) bespreken met het gemeentebestuur.

Als dit voorontwerp goedgekeurd wordt kan je een aanvraagformulier invullen en binnenbrengen. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

 • aanstiplijst verkavelingswijziging
 • aanvraagformulier verkavelingsvergunning
 • aanvraagformulier verkavelingswijziging 

Via een afspraak breng je het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel  kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend. 

Afhandeling

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

 1. Er wordt een openbaar onderzoek gestart : gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
 2. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
 3. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
 4. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert  de stedenbouwkundig ambtenaar een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 5. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
 6. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
 7. De verkavelingsvergunning/weigering of de verkavelingswijzigingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  35 dagen na de uithanging mag je uitvoering geven aan de verkaveling of de verkavelingswijziging, tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen worden.
 8. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van  het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
 9. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de verkavelingsvergunning uitvoerbaar tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

 • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

  Formulier