stedenbouwkundige vergunning, wijzigen bestemming gebouwen

Bij een bestemmingswijziging wordt de hoofdfunctie van een bepaald gebouw gewijzigd. Een woning wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een handelspand of een meergezinswoning. De nieuwe functie die je aan je gebouw wil geven, moet  passen in het gebied waarin het gebouw gelegen is.
Let op! Mogelijk moet je een minimumaantal parkeerplaatsen voorzien.

Voor bestemmingswijzigingen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.  

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier in.  Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ontwikkeling, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

De dossiersamenstelling hangt af van wat en hoe je wil wijzigen:

 • Eenvoudige dossiersamenstelling
  Als je niet raakt aan de stabiliteit van het (bestaande) gebouw en als er geen oppervlakte uitbreiding met meer dan 40m² uitgevoerd wordt, dan kan je een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.  Een architect is niet vereist.
 • Uitgebreide dossiersamenstelling
  Raak je aan de stabiliteit van het gebouw of wordt een oppervlakte uitbreiding met meer dan 40m² uitgevoerd, dan moet je een aanvraag indienen met een uitgebreide dossiersamenstelling.  De medewerking van een architect is verplicht.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel  kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend.

 

Afhandeling

Het dossier doorloopt de volgende stappen.

 1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
 2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
 3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
 4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
 5. Een attest  met de beslissing (vergunning of weigering) van het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
 6. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.