stedenbouwkundige vergunning, verbouwen, uitbreiden, herbouwen

Voor het verbouwen, herbouwen en uitbreiden van gebouwen en constructies heb je bijna altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.  Om te weten of je voor je bouwwerken een vergunning nodig hebt, kan je mits een afspraak terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. 

Let op! Mogelijk moet je een minimum aantal parkeerplaatsen voorzien.

Voorwaarden

De dossiersamenstelling hangt af van wat je wil bouwen.

 • Melding 
  Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

  Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

  De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die
  • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
  • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
  • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelgrens blijven
  • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelgrens blijven
  • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

   Als voor het bouwen van de bijgebouwen constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.
 • Eenvoudige dossiersamenstelling
  Als je nieuw op te richten constructie kleiner is dan 40m² én je raakt niet aan de stabiliteit van het bestaande gebouw (je voert geen constructieve werken uit) dan kan je zonder de medewerking van een architect een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling. 
 • Uitgebreide dossiersamenstelling
  Is je nieuw op te richten constructie groter dan 40m² of raak je aan de stabiliteit van het gebouw ( constructieve werken), dan moet je een aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling indienen met een architect.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, maak je eerst een afspraak met de dienst ruimtelijke ontwikkeling en vul je een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

 • aanstiplijst melding
 • aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling
 • aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling
 • aanvraagformulier melding
 • aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling
 • aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) minimum in 4-voud binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. Het juiste aantal exemplaren kan je navragen bij de dienst ruimtelijke ordening.  Binnen de 30 dagen sturen we je een ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring op.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend.

Afhandeling

Afhankelijk van de omvang van de verbouwing/uitbreiding en of het al dan niet om stabiliteitswerken gaat, volgt je dossier een bepaald traject.

 1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
 2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
 3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
 4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
 5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
 6. Een attest  met de beslissing (vergunning of weigering)van  het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
 7. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.