stedenbouwkundige vergunning, reclameborden < 4m²

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. Enkel als de oppervlakte van het bord minder dan 4 m² bedraagt en niet wordt verlicht, moet je geen vergunning aanvragen.

Indien het gebouw of perceel gelegen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling dan zijn deze voorschriften de regel.

Reclameborden worden enkel toegestaan op het perceel waar de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, plaats vindt.

Voorwaarden

De dossiersamenstelling hangt af van de grootte van het reclamebord.  De medewerking van een architect is niet vereist.

Je kan een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of hier downloaden. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Vervolgens maak je een afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens deze afspraak breng je het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening.  In ruil wordt je een volledigheidsbewijs aangetekend toegezonden. Als je dossier onvolledig is zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnen brengen.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend. 

Afhandeling

Afhankelijk van enkele voorwaarden doorloopt je dossier de volgende stappen.

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen,wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  7. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier