stedenbouwkundige vergunning, permanent horecaterras

Voor het plaatsen van een  permanent terras bij een horecazaak op het openbaar domein heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning  aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in voor een eenvoudige dossiersamenstelling. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Vervolgens Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen. Vervolgens maak je een afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we  je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend.

Afhandeling

  1. De stedenbouwkundige ambtenaar wint interne en externe adviezen in en in sommige gevallen zal een openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd.
  2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen formuleert een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  7. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier