stedenbouwkundige vergunning, afbreken constructies

Voor het afbreken van constructies heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Je hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het afbreken van een gebouw kleiner dan 100 m².  Voorwaarde is wel dat het om een vrijstaand gebouw gaat dat volgens het gewestplan in een woongebied of een vergelijkbaar gebied ligt.

Je hebt wel een stedenbouwkundige vergunning nodig als de af te breken constructie groter is dan 100 m² of niet vrijstaand is, of de constructie opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed of als de constructie als referentie dient voor de bevolking (bv. fontein, standbeeld, …).

Eenvoudige dossiersamenstelling: Bij vrijstaande gebouwen of constructies groter dan 100 m² is de medewerking van een architect niet nodig.

Uitgebreide dossiersamenstelling: Bij niet-vrijstaande gebouwen (bv. gekoppelde woning) ongeacht de grootte is de medewerking van een architect nodig.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening of downloaden hiernaast.  Op de aanstiplijsten kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil wordt je een volledigheidsbewijs aangetekend toegezonden. Als je dossier onvolledig is, laat de dienst ruimtelijke ordening je weten welke stukken je nog moet binnen brengen.

 

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  Bij een eventueel openbaar onderzoek worden wel kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend.

Afhandeling

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een attest met de beslissing (vergunning of weigering) van het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  7. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.