openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

Voor de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

  • aanvragen stedenbouwkundige vergunning
  • aanvragen verkavelings- en verkavelingswijziging
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • structuurplannen
  • ...

De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen. Het openbaar onderzoek bij een bouwdossier en verkavelingen duurt 30 dagen.

De lopende onderzoeken voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen... zijn ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.

De lopende onderzoeken hangen we uit nabij de infobalie op het gemeentehuis en op het gemeentelijke infobord in de doorsteek Hoogstraat-bibliotheek. De openbare onderzoeken over gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ook kenbaar gemaakt via onze digitale nieuwsbrief en op de website.

Kostprijs

De kosten van de aangetekende zendingen bij het openbaar onderzoek bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, verkavelings- of verkavelingswijzigingsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier