keuring elektrische installaties

Verkoop je een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, dan ben je verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris. Het attest of keuringsverslag, zowel positief als negatief, wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd. Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.

Binnen de 18 maanden na de datum van de aankoop moet je jouw installatie opnieuw laten keuren. Dit moet gebeuren door dezelfde keurder die ook het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Ben je nog niet klaar met de werken, dan kan je uitstel aanvragen bij de FOD Economie.

Bij verhuur van een woning is de keuring van de elektrische installatie niet verplicht.

Kostprijs

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 120 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

Enkel erkende controleorganismen mogen deze controles voor elektrische installaties uitvoeren. Elektriciens kunnen de nodige aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier