Naar inhoud

Vlaamse belastingen

De belangrijkste belasting die door de Vlaamse overheid wordt geïnd, is de onroerende voorheffing. Voor meer info aangaande de onroerende voorheffing kan je terecht bij de

Belastingdienst voor Vlaanderen
Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
T 078 15 30 15
F 053 72 23 75
info@onroerendevoorheffing.be
www.onroerendevoorheffing.be
Informatie over andere Vlaamse belastingen vind je op Vlaamse belastingsite.