naar top

Werken Kalfort fase 2: stand van zaken

wo 03 januari 2018
Eind november 2016 startte aannemer DCA met de tweede fase van de herinrichtingswerken in Kalfort. Dit tweede deel is opgesplitst in 9 deelfasen zodat de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijft.

De werken in Kalfort lagen even stil tijdens de kerstvakantie. Op 9 januari start de aannemer op het volgende stuk (Kalfortdorp en een stukje van de Coolhemstraat). Daarbij zal ook het kruispunt met de Schipstraat/Coolhemstraat worden afgesloten. Om die reden is in de afgewerkte Schipstraat enkel lokaal verkeer toegelaten.

De planning ziet er als volgt uit:

  • 9 januari: plaatsen signalisatie
  • 10 tem 12 januari: opbraak rijweg en voorbereidende werken
  • 15 tem 16 januari: plaatsen bemaling
  • 18 januari: start rioleringswerken vanaf Kalfortdorp 21 richting Schipstraat

 

Nieuwe situatie Coolhemveldstraat
In de schoolomgeving van de Coolhemveldstraat is de situatie uiteindelijk het grondigst gewijzigd ten opzichte van de vroegere toestand. Tussen het kruispunt met de Schipstraat tot vlak voorbij het schooltje is dit een éénrichtingsbaan geworden. Verkeer kan er dus vanaf de Schipstraat nog inrijden, maar mag niet meer uitrijden naar de Schipstraat. Wie van de kant van de Coolhemstraat komt, kan zich keren op het pleintje schuin voor de school. Op die manier vermijden we de blokkering op het zeer smalle stukje van de Coolhemveldstraat en vermijden we ook de gevaarlijke situaties van wagens die daar het kruispunt met de Schipstraat en Winkelveld op willen rijden.

Nieuwsoverzicht